Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
31 khách & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
313
0
313


Module Wifi ESP8266 V1

Giá: 75.000 đ
Lượt xem: 2607
  • Số lượng: 

Thông tin sản phẩm

 

Thông tin sản phẩm:

Module truyền nhận WiFi đơn giản dựa trên chip ESP8266 SoC (System on Chip) của hãng Espressif.

Module ESP8266 V1 thường được sử dcho các ứng dụng IOT ( Internet of  Things). Module này đã được nạp sẵn firmware giúp người dùng giao tiếp với wifi rất dễ dàng qua tập lệnh AT thông qua giao tiếp UART ( baudrate mặc định 9600) quen thuộc.

Thông số kỹ thuật:

·         Hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n.

·         Wi-Fi 2.4 GHz, hỗ trợ WPA/WPA2.

·         Chuẩn điện áp hoạt động: 3.3V.

·         Chuẩn giao tiếp nối tiếp UART với tốc độ Baud lên đến115200

·         Có 3 chế độ hoạt động: Client, Access Point, Both Client and Access Point.

·         Hỗ trợ các chuẩn bảo mật như: OPEN, WEP, WPA_PSK, WPA2_PSK, WPA_WPA2_PSK.

·         Hỗ trợ cả 2 giao tiếp TCP và UDP 

·         Làm việc như các máy chủ có thể kết nối với 5 máy con.

Chức năng các chân:

1.    VCC: 3.3V lên đến 300mA

2.    GND: 0V

3.    Tx: Chân Tx của giao thức UART, kết nối đến chân Rx của vi điều khiển.

4.    Rx: Chân Rx của giao thức UART, kết nối đến chân Tx của vi điều khiển.

5.    RST:  chân reset, kéo xuống mass để reset.

6.    CH_PD: chân này nếu được kéo lên mức cao module sẽ bắt đầu thu phát wifi, kéo xuống mức thấp module dừng phát wifi. Vì ESP8266 khởi động hút dòng lớn nên chúng ta giữ chân này ở mức 0V khi khởi động hệ thống của mình , sau 2 s hãy kéo chân CH_PD lên 3.3V, để đảm bảo module hoạt động ổn định.

7.    GPIO0: kéo xuống thấp cho chế độ upgrade firmware.

8.    GPIO2: không sử dụng.

* Các lệnh AT cơ bản dùng cấu hình module wifi ESP8266

Tập lệnh AT của module ESP8266 dùng để cấu hình các chế độ hoạt động

của module ESP8266 (bao gồm các module từ ESP8266-01 đến ESP8266-12)

theo các chế độ làm việc Station, Access Point, hay cả hai. Các tập lệnh AT

cho ESP8266 khá quan trọng để tương tác với các thiết bị khác thông qua UART.

- Các lệnh AT chung

AT

Kiểm tra lệnh, luôn trả về "OK" 

AT+RST

Khởi động lại module

AT+GMR

Truy vấn phiên bản Firmware 

- Các lệnh AT cấu hình Module Wifi

AT+CWMODE = <mode>

Cài đặt chế độ 1 = Station 2 = Access Point  3 = Both

AT+CWMODE?

Truy vấn chế độ đã cài đặt

AT+CWMODE =?

Truy vấn chế độ đã cài đặt

AT+CIPMUX = <mode>

Cài đặt số lượng các kênh kết nối

AT+CIPMODE = <mode>

Cài đặt số lượng các kênh kết nối 0 = 1 kênh kết nối 1 = Nhiều kênh kết nối

AT+CIPMODE = <mode>

Cài đặt chế độ dữ liệu 0 = transparent  1 = Data

AT+CIPMODE?

Truy vấn chế độ dữ liệu cài đặt

- Các lệnh AT đối với Module Wifi cầu hình là Station / client / Access Point

AT+CWJAP = <ssid>, <password>

Kêt nối với 1 mạng wifi

AT+CWJAP?

Truy vấn mạng wifi đang kết nối

AT+CWLAP

Truy vấn các mạng wifi có thể kết nối

AT+CWQAP

Đóng kế nối wifi với một Access Point

AT+CIFSR

Xem địa chỉ IP của module

AT+CWSAP=<ssid>,<password> , <chan>, <enc>

Cài đặt các thông số cho Access Point  

AT+CWSAP?

Xem cài đặt hiện tại của Access Point

AT+CWLIF

Danh sách các station đang kết nối 

Ngoài những lệnh AT cơ bản này ra, ESP8266 còn rất nhiều các lệnh AT

khác, tham khảo tại đây:

* Các thiết bị cần thiết để cấu hình cho moduel ESP8266

- 1 module ESP8266

1 module UART PL2303

- Phần mềm ARDUINO IDE

* Nối dây

PL2303

ESP8266

Rx

Tx

Tx

Rx

3.3V

Vcc và CH_PD

GND

GDN

* Cấu hình cho Module ESP8266

Test một vài lệnh AT cơ bản như sau:

Các bạn phải Add Board cho Arduino IDE để có thể làm việc với ESP8266 Mở Serial Monitor trên

Arduino IDE lên và chọn tốc độ phù hợp, phần nhập liệu chọn both LN &CR

- Tốc độ giao tiếp mặc định(Baud rate): 9600 hoặc 115200

- Các lệnh AT nên được viết hoa

- Các lệnh AT phải được kết thúc bởi 2 dấu CR (\ r) + LF(\n), tương đương với 2 byte 0x0D + 0x0A

- Việc cài đặt các kết nối wifi sẽ tự động được lưu lại và không phải cài đặt lại khi reset module.