Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
42 khách & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
424
0
424


Đế + WIFI ESP8266

Giá: 99.000 đ
Lượt xem: 1642
  • Số lượng: 

Thông tin sản phẩm

Module thu phát Wifi ESP8266 V12 ứng dụng Internet of Things (IoT) tích hợp sẵn System on Chip(SoC).

1x Đế + 1xWifi ESP8266 V12

Thông số kỹ thuật :

- Tương thích các chuẩn wifi : 802.11 b/g/n

- Hỗ trợ : Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP

- Tích hợp TCP/IP protocol stack

- Tích hợp TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network

- SDIO 1.1/2.0, SPI, UART

- STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO

- Dòng tiêu thụ ở Standby Mode < 1.0mW (DTIM3)

- Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor

- Integrated WEP, TKIP, AES, and WAPI engines

- I2S interface for high fidelity audio applications

* Các lệnh AT cơ bản dùng cấu hình module wifi ESP8266

Tập lệnh AT của module ESP8266 dùng để cấu hình các chế độ hoạt động

của module ESP8266 (bao gồm các module từ ESP8266-01 đến ESP8266-12)

theo các chế độ làm việc Station, Access Point, hay cả hai. Các tập lệnh AT

cho ESP8266 khá quan trọng để tương tác với các thiết bị khác thông qua UART.

- Các lệnh AT chung

AT

Kiểm tra lệnh, luôn trả về "OK" 

AT+RST

Khởi động lại module

AT+GMR

Truy vấn phiên bản Firmware 

- Các lệnh AT cấu hình Module Wifi

AT+CWMODE = <mode>

Cài đặt chế độ 1 = Station 2 = Access Point  3 = Both

AT+CWMODE?

Truy vấn chế độ đã cài đặt

AT+CWMODE =?

Truy vấn chế độ đã cài đặt

AT+CIPMUX = <mode>

Cài đặt số lượng các kênh kết nối

AT+CIPMODE = <mode>

Cài đặt số lượng các kênh kết nối 0 = 1 kênh kết nối 1 = Nhiều kênh kết nối

AT+CIPMODE = <mode>

Cài đặt chế độ dữ liệu 0 = transparent  1 = Data

AT+CIPMODE?

Truy vấn chế độ dữ liệu cài đặt

- Các lệnh AT đối với Module Wifi cầu hình là Station / client / Access Point

AT+CWJAP = <ssid>, <password>

Kêt nối với 1 mạng wifi

AT+CWJAP?

Truy vấn mạng wifi đang kết nối

AT+CWLAP

Truy vấn các mạng wifi có thể kết nối

AT+CWQAP

Đóng kế nối wifi với một Access Point

AT+CIFSR

Xem địa chỉ IP của module

AT+CWSAP=<ssid>,<password> , <chan>, <enc>

Cài đặt các thông số cho Access Point  

AT+CWSAP?

Xem cài đặt hiện tại của Access Point

AT+CWLIF

Danh sách các station đang kết nối 

Ngoài những lệnh AT cơ bản này ra, ESP8266 còn rất nhiều các lệnh AT

khác, tham khảo tại đây

* Các thiết bị cần thiết để cấu hình cho moduel ESP8266

- 1 module ESP8266

1 module UART PL2303

- Phần mềm ARDUINO IDE

* Nối dây

PL2303

ESP8266

Rx

Tx

Tx

Rx

3.3V

Vcc và CH_PD

GND

GDN

* Cấu hình cho Module ESP8266

Test một vài lệnh AT cơ bản như sau:

Các bạn phải Add Board cho Arduino IDE để có thể làm việc với ESP8266 Mở Serial Monitor trên

Arduino IDE lên và chọn tốc độ phù hợp, phần nhập liệu chọn both LN &CR

- Tốc độ giao tiếp mặc định(Baud rate): 9600 hoặc 115200

- Các lệnh AT nên được viết hoa

- Các lệnh AT phải được kết thúc bởi 2 dấu CR (\ r) + LF(\n), tương đương với 2 byte 0x0D + 0x0A

- Việc cài đặt các kết nối wifi sẽ tự động được lưu lại và không phải cài đặt lại khi reset module.