Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
26 khách & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
218
539
741863


WeMos D1 WiFi Arduino UNO

Giá: 229.000 đ
Lượt xem: 1479
  • Số lượng: 

Thông tin sản phẩm

11 digital input/output pins, all pins have interrupt/pwm/I2C/one-wire supported (except D0)

1 analog input (3.3V max input)

A Micro USB connection

A power jack, 9-24V power input.

Compatible with Arduino

Compatible with nodemcu

Technical specs:

Microcontroller ESP-8266EX
Operating Voltage 3.3V
Digital I/O Pins 11
Analog Input Pins 1
Clock Speed 80MHz/160MHz
FLash 4M bytes
Length 68.6mm
Width 53.4mm
Weight 25g

Function IO Port

Pin Function ESP-8266 Pin
TX TXD TXD
RX RXD RXD
A0 Analog input, max 3.3V input A0
D0 IO GPIO16
D1 IO, SCL GPIO5
D2 IO, SDA GPIO4
D3 IO,Pull-up GPIO0
D4 IO,pull-up, BUILTIN_LED GPIO2
D5 IO, SCK GPIO14
D6 IO, MISO GPIO12
D7 IO, MOSI GPIO13
D8 IO,pull-down, SS GPIO15
G Gound GND
5V 5V -
3V3 3.3V 3.3V
RST Reset RST